GHS-varoitusmerkki: Haitallinen/ärsyttävä/herkistävä/ vaarallinen otsonikerrokselle (GHS 07) - Sareskoski.com