Brady BBP85 B-595 keltainen vinyyliteippi - Helposti ja nopeasti - Sareskoski.comSareskoski.com © S.Sareskoski OY 2006-2019